Zahvaljujući velikom broju vezova (1000) u moderno opremljenim marinama, raznovrsnoj ponudi brodova za charter i velikom broju organiziranih regata, Biograd je postao stjecište nautičara iz cijelog svijeta. More i otoci oko Biograda su među najatraktivnijim za plovidbu na Jadranu.

  • Biograd, Hrvatska - nautika - Slika 1
  • Biograd, Hrvatska - nautika - Slika 2